Zadání

Nástroj Zadání slouží k evidenci úkolů, prací a zakázek, které potřebujete zpracovat. Díky své flexibilitě může sloužit jako jednoduchý „úkolníček“ i jako nástroj pro řízení relativně velkých projektů. Je to dané hlavně možností vytváření libovolné hierarchie uvnitř jednotlivých zadání. Každé zadání totiž umožňuje vytvoření libovolného počtu podúkolů, což jsou vlastně také plnohodnotná zadání se všemi funkcemi a možnostmi nastavení, jaké má jejich rodičovský prvek a to včetně vytvoření vlastních podúkolů. Je tedy na každém, jak složitou strukturu ve svých zadáních postupně vytvoří.

Hierarchie

Hierarchie zadání

Hierarchie ale nestačí k tomu, aby zadání se svými podúkoly fungovalo jako projekt. Funkce vnořených zadání jsou také provázané. Každý rodičovský prvek poskytuje přehled o sobě i souhrn všech jeho podúkolů.

Zadání

Ukázka jednoduchého zadání

Pokud tedy například nastavíte každému podúkolu jeho cenu, rodičovský prvek dá přehled i o celkové ceně své a jeho podúkolů. Stejný souhrn Vám poskytne o odpracovaném čase, pokud ho evidujete, nebo vyfakturovaných částkách. Díky této provázanosti se stává z jednoduchého zadání skutečný projekt.

Zadání - souhrny

Souhrny zadání s podúkoly

Štítky