Vytvoření události

Novou událost v kalendáři vytvoříte velice snadno – kliknutím do pole požadovaného dne, případně času. V kalendáři můžete vytvořit dva druhy událostí – intradenní nebo celodenní. Celodenní událost vytvoříte kliknutím do pole příslušného dne v zobrazení měsíce, případně kliknutím do řádku pro celodenní události v zobrazení týdne nebo měsíce (první řádek v okně kalendáře).

Intradenní události vytvoříte kliknutím do pole s příslušným časem v zobrazení týdne nebo dne. Pokud pak ponecháte konec události bez nastavení, nastaví se její délka automaticky na 2 hodiny. Délku události pak lze měnit jednoduše „natažením“ události pomocí myši, nebo ve formuláři pro úpravu události.

Formulář pro nastavení události

Formulář pro nastavení události

Jakmile tedy kliknete do příslušného pole kalendáře, zobrazí se formulář s možnostmi kompletního nastavení události. Formulář je rozdělen do čtyř záložek, z nichž první slouží pro obecná nastavení jako je název události, popis, místo a čas, případně zde můžete vybrat i barvu události. Druhá záložka slouží pro nastavení připomenutí události, třetí záložka pro odeslání pozvánek a sdílení události s dalšími uživateli CannyApp a v poslední záložce můžete nastavit opakování události.

Pokud ovšem nechcete nebo nepotřebujete, nemusíte nastavovat absolutně nic. Stačí napsat název události a uložit. Její čas a délku pak můžete upravovat v kalendáři jednoduše přetažením nebo natažením za pravý okraj v případě měsíčního zobrazení, případně za spodní okraj v případě denního nebo týdenního zobrazení.