Vytvoření klienta

CannyApp nabízí více možností, jak vytvořit nového klienta. První varianta je vytvořit ho formulářem, který zobrazíte výběrem položky Klient, z rozbalovací nabídky Vytvořit v horní liště aplikace. Jediná povinná položka tohoto formuláře je pole Klient, které slouží pro uživatelské pojmenování klienta. Pro vyplnění jeho fakturačních údajů Vám může pomoci pole pro vyhledání klienta v databázi Ares. Do tohoto pole stačí zadat IČ nového klienta. Aplikace potom jeho údaje vyhledá a v případě úspěchu formulář vyplní.

Formulář pro vložení klienta

Formulář pro vložení klienta

Pokud vytváříte výkaz nebo zadání pro klienta, kterého ještě nemáte uloženého v aplikaci, nevadí. Vytvoříte ho prostě tím, že v nastavení těchto položek do pole Klient napíšete nový název. Aplikace automaticky nového klienta rozpozná a vytvoří ho. V případě vytváření faktury si aplikace sama všechny údaje pohlídá a umožní vytvořit nového klienta nebo nastavit jeho fakturační údaje.

Formulářové pole klient

Formulářové pole klient

Doporučujeme přečíst také kapitolu Pojmenování klienta.