Vytvoření faktury ze zadání

Každé zadání i každý podúkol zadání disponuje řadou funkcí a možností, které mají usnadnit evidenci a přehled o Vaší práci. Základní myšlenka CannyApp je jednoduše uzavřít a vyfakturovat z jednoho místa. Z každého zadání můžete proto velice snadno vytvořit fakturu nebo proformu. Lze při tom zvolit, jestli jde o konečnou fakturaci, která zadání i uzavře – přesune do archivu výkazů, nebo jestli chcete vytvořit pouze dílčí fakturu, která jen do fakturovaného zadání zaznamená částku, jakou jste na faktuře zadali.

fakturace-vykazu

1. V detailu zadání klikněte na ikonu Fakturace a vyberte požadované.

2. Vytvořit fakturu a přesunout do archívu - bude vytvořena faktura na hodnotu celého zadání. Zadání bude následně uzavřeno a přesunuto do archívu výkazů. Fakturace proběhne včetně všech podúkolů.

3. Vytvořit dílčí fakturu - bude vytvořena zálohová faktura na daný výkaz. Výši fakturované částky si zvolíte sami. Výkaz zůstane v seznamu výkazů pro další práce. Fakturace se týká pouze daného zadání. Nezapočítává podúkoly.

4. Vytvořit proformu a přesunout do archivu - bude vytvořena proforma na hodnotu celého zadání. Zadání bude následně uzavřeno a přesunuto do archívu výkazů. Fakturace proběhne včetně všech podúkolů.

5. Vytvořit dílčí proformu - bude vytvořena zálohová faktura na dané zadání. Výši fakturované částky si zvolíte sami. Zadání zůstane v seznamu zadání pro další práce. Fakturace se týká pouze daného zadání. Nezapočítává podúkoly.

Více  se o možnostech vystavení faktury ze zadání dozvíte zde.