Vytváření faktur a proforem z výkazů nebo zadání

Každý výkaz a zadání umožňuje vytvořit fakturu nebo proformu přímo z něho, případně z jeho podúkolů. CannyApp při tom nabízí dvě základní možnosti, jak s fakturovanou položkou naložit. První možností je vytvořit nový doklad a tím zároveň uzavřít příslušný výkaz nebo zadání a přesunout ho do archivu výkazů. Další variantou je vytvořit dílčí doklad. Tuto možnost zvolte, pokud chcete vystavit jen částečnou fakturu, např. pro zálohovou platbu za práci.

Dílčí faktury

Dílčí faktura nebo proforma zahrnuje pouze tu položku, ze které ji vystavujete, a nezahrnuje její podúkoly. Ve faktuře je potom tato jedna položka a její cena, kterou samozřejmě můžete upravit podle potřeby. Může být i vyšší než aktuální cena fakturované položky. Po uložení dílčí faktury je cena její první položky automaticky zanesena do fakturovaného výkazu nebo zadání. Lze tak vytvářet libovolné množství dílčích faktur a vždy budete mít přehled, na jakou částku už byly u výkazu nebo zadání vystaveny faktury a kolik ještě zbývá fakturovat. Při vytváření nového dokladu se dříve vyfakturovaná částka automaticky odečítá od celkové ceny.

Nastavení klienta – příjemce faktury

Pokud fakturované položky nemají nastaveného klienta nebo jejich klient nemá nastavené fakturační údaje, nevadí. Po otevření okna pro nový doklad se Vám automaticky zobrazí formulář, kde klienta nebo jeho údaje nastavíte. Nový klient nebo změny stávajícího se tím automaticky uloží do přehledu klientů. Zároveň bude automaticky přiřazen k fakturovanému zadání nebo výkazu. Pro lepší pochopení vytváření a nastavení klientů doporučujeme přečíst také kapitolu pojmenování klienta.

 Hromadné akce

Pro běžné faktury nebo proformy nabízí CannyApp i variantu vytvoření z hromadných akcí stránky. Stačí vybrat požadované položky z přehledu a zvolit možnost Vytvořit fakturu, případně proformu. Toto je omezeno pouze tím, že vybrané položky musí mít stejného klienta, případně klienta nemít nastaveného.