Představení aplikace

Hlavním úkolem aplikace CannyApp je evidence práce od jejího zadání, až po uzavření vystavením faktury. Veškeré záznamy uzavřených zakázek jsou přesunuty do archivu, kde je můžete kdykoliv v budoucnu dohledat. Každé zpracované zadání lze jedním kliknutím přesunout mezi výkazy, které slouží pro evidenci hotových prací, na které zatím nebyla vystavena faktura. Tím aplikace poskytuje neustálý přehled o hodnotě provedené práce i o množství a objemu zakázek, které teprve čekají na zpracování.

Stránka přehledu v aplikaci

Stránka přehledu v aplikaci

Základní filozofií aplikace je nenutit uživatele k práci podle předem daných pravidel. Výše popsanou cestu v žádném případě nemusíte dodržet. Můžete klidně vystavit pouze fakturu nebo si mezi výkazy vložit rovnou záznam o práci, kterou jste ten den vytvořili. Je možné fakturovat rovnou při uzavírání zadání. Vše jsou pouze nástroje, které Vám umožní pracovat podle Vašich zvyklostí a potřeb.

Silným nástrojem aplikace je také možnost vytvářet pro zadání a výkazy libovolnou hierarchii. Tím můžete z jednoduchého konceptu vytvořit projekt s množstvím podúkolů, kde u každého z těchto podúkolů evidujete zvlášť jeho cenu, odpracovaný čas, veškeré poznámky, i termín nebo hodinovou sazbu. Zároveň dává tato struktura i jasný přehled o všech součtech celého projektu, ať jde o celkovou cenu, odpracovaný čas nebo vyfakturované zálohy.

Hierarchie zadání

Hierarchie zadání

CannyApp ale umožňuje práci nejen evidovat, ale soubor nástrojů aplikace Vám i spoustu rutinní práce usnadní a výrazně urychlí. Veškeré evidované podklady můžete doslova jedním kliknutím odeslat svým klientům, zaměstnancům nebo spolupracovníkům. Máte k dispozici kalendář s možností synchronizace s Google kalendářem-pokud jste zvyklí ho používat. Lze zde vytvořit a odeslat nebo vytisknout časový harmonogram prací např. jako přílohu ke zpracování nabídky pro novou zakázku. Dalším nástrojem jsou poznámky, pro které najde určitě každý své uplatnění, nebo přehledná evidence klientů a jejich kontaktů. Dále je možné nastavit pravidelné opakování zadání nebo můžete automaticky generovat a odesílat pravidelné faktury. CannyApp za Vás také pohlídá splatnosti faktur nebo proforem a automaticky odešle i upomínku na neuhrazené faktury.

Více se o funkcích aplikace CannyApp a o práci s nimi dozvíte v dalších kapitolách naší nápovědy.

Štítky