Pravidelná zadání

Pravidelná zadání jsou šablony pro vytváření nových zadání v pravidelných intervalech. Z těchto šablon aplikace generuje nová zadání vždy na týden dopředu. Takto vygenerovaná zadání dál nemají žádnou souvislost se šablonou, ze které byla vytvořena. Stejně tak nemají spojitost ani s ostatními zadáními, vygenerovanými ze stejné šablony.

Pravidelná zadání můžete vytvořit samostatně z nabídky Vytvořit v horní liště aplikace. Lze ho ale vytvořit i z existujícího zadání, pokud v jeho rozbalovací nabídce Více vyberete položku Nastavit opakování.

Nastavení opakování