Pojmenování klienta

Jako položka Klient je v aplikaci vždy myšleno uživatelské pojmenování, které slouží jako jedinečný identifikátor klienta. Je jen na Vás, jestli použijete jeho jméno, název firmy, nebo vlastní pojmenování. Tento údaj nebude součástí žádného dokladu ani komunikace, které aplikace umožňuje. Důležité je pouze to, aby bylo toto pojmenování jedinečné. Je to také jediný povinný údaj, pokud nového klienta vytváříte.

Při zadávání názvu klienta do pole Klient v jakémkoliv nastavení (např. při vytváření nového zadání, výkazu nebo při vystavování faktury) zadávejte právě tento jedinečný název. Našeptavač Vám automaticky nabídne názvy existujících klientů. Pokud chcete zvolit klienta nového, stačí do pole Klient vložit nové pojmenování. V pravé části se při tom zobrazí zelená ikona s textem „NEW“. Po uložení formuláře bude automaticky vytvořen nový klient.