Opakované události

Kalendář CannyApp umožňuje nastavit opakování události. Pokud ho chcete nastavit, klikněte na danou událost a poté v okně události na tlačítko Upravit.

Nastavení opakování události

Nastavení opakování události

V otevřeném formuláři pro úpravy přejděte na čtvrtou záložku Opakovat. Zde definujte interval, ve kterém se má událost opakovat. Můžete nastavit i konec opakování. Nezapomeňte zaškrtnout volbu Nastavit opakování a uložte formulář.

Po uložení se nové události zobrazí v kalendáři. Pokud teď budete editovat nějakou událost této řady, budete editovat celou tuto řadu. Stejně tak můžete celou řadu odstranit tím, že odstraníte některou její událost.