Nastavení systému fakturace

Na stránce Nastavení přejděte do záložky Fakturace > Nastavení.

Nastavení systému fakturace

1. Zvolte výchozí platební metodu. Aplikace má jako defaultně nastaven bankovní převod. Dané můžete změnit na hotovost, platební bránu či proformu. Metodu lze pro danou fakturu měnit při jejím vytváření.

2. Rok, pro který aplikace bude vystavovat faktury.

3. Zadejte poslední pořadové číslo Vaší faktury. Pokud aplikací vystavujete první fakturu, nechte výchozí nastavení. Poslední pořadová čísla slouží k nastvení číselné řady. Nový doklad bude mít pořadové číslo o 1 větší. Pořadové číslo je poslední údaj, ze kterého se skládá číslo dokladu a variabilní symbol.

4. Zadejte poslední pořadové číslo Vaší proforma faktury. Viz bod číslo 3.

7. Poskládejte si masku – vytvoříte vzhled číselné řady faktur. Více o možnostech nastavení číselné řady se dozvíte zde.

8. Výchozí splatnost faktur (možnost změn při jejím vytváření).

9. Text na faktuře, který se objevuje před fakturovanými položkami. Jedná se o nepovinné přednastvení textace faktury, např. „Fakturujeme Vám za poskytnuté služby“. Pokud nechcete textaci využít, nechte pole prázdné. Textaci můžete při vytváření faktur libovolně měnit.

10. Text na faktuře, který se objevuje za fakturovanými položkami. Jedná se o “Poznámku” uvedenou na faktuře. Zde uvádíme např.: poznámky k obchodnímu ujednání, sankce, …. Pokud nechcete textaci využít, nechte pole prázdné.

11. Změny vždy uložte.