Hromadné akce zadání

Pro použití hromadných funkcí vyberte požadované položky checkboxem v levé části jejich záhlaví.

akce-ukoly-cannyapp

1. Vytvořit harmonogram – z vybraných položek se vytvoří časová osa.

2. Vložit do stávajícího harmonogramu – vybrané vloží do již uloženého harmonogramu, který jste vytvořili dříve.

3. Odeslat email – odešle email s obsahem vybraných položek.

4. Vytvořit fakturu a přesunout do archívu – z vybraných položek je vytvořena faktura. Následně dojde k uzavření všech položek a přesunutí do archívu (ukončených) výkazů.

5. Vytvořit proformu a přesunout do archívu – z vybraných položek je vytvořena proforma. Následně dojde k uzavření všech vybraných položek a přesunutí do archívu (ukončených) výkazů.

Funkce pro vytvoření faktury a proformy nelze použít při výběru výkazů s rozdílnými klienty.

6. Přesunout do výkazů – vybrané položky jsou přesunuty do výkazů pro případnou budoucí fakturaci či další práci. Pokud je přesunut do výkazů podúkol, při čemž jeho rodičovský prvek zůstává sále v zadání, bude ve výkazech vytvořena celá nadřazená struktura. Tyto rodičovské prvky budou ve výkazech pouze pro zachování struktury, bez možnosti editace, dokud nebudou sami přesunuty do výkazů.

7. Přesunout do archívu výkazů – vybrané položky jsou uzavřeny (hotovy) a přesunuty do archívu výkazů.

8. Přesunout do koše – vybrané položky jsou přesunuty do koše.

Štítky