Hromadné akce výkazů

Pro použití hromadných funkcí vyberte požadované položky checkboxem v levé části jejich záhlaví.

akce-vykazy-cannyapp

1. Klikněte na tlačítko Akce.

2. Odeslat email – odešle email s obsahem vybraných výkazů

3. Vytvořit fakturu a přesunout do archívu – z vybraných položek je vytvořena faktura. Následně dojde k uzavření všech úkolů a přesunutí do archívu (ukončených) výkazů.

4. Vytvořit proformu a přesunout do archívu – z vybraných položek je vytvořena proforma. Následně dojde k uzavření všech úkolů a přesunutí do archívu (ukončených) výkazů.

Funkce pro vytvoření faktury a proformy nelze použít při výběru výkazů s rozdílnými klienty.

5. Přesunout do archívu výkazů – vybrané úkoly jsou uzavřeny (hotovy) a přesunuty do archívu výkazů.

6. Přesunout do koše – vybrané položky jsou přesunuty do koše.

Štítky