Hiearchie a jednotlivé funkce zadání

hiearchie-ukolu-cannyapp

1. Checkbox, nebo-li zaškrtávací políčko, označí položku pro následné možnosti záložky Akce. Například označíte více položek a následně pomocí tlačítka Akce vytvoříte harmonogram.

2. Název zadání – po kliknutí na dané máte možnost název upravit.

3. Jméno klienta – po kliknutí na jméno se dostanete do detailu daného klienta, pro kterého realizujete dané zadání/úkol.

4. Vámi zadaný termín, kdy je potřeba mít dané hotové.

5. Časovač – dokáže počítat reálně strávený čas nad daným úkolem. Je výborný pro výpočet hodinové sazby. V nastavení zadáte výši hodinové sazby, zvolíte počítat cenu dle hodinové sazby a uložíte. Časovač spustíte a vypnete kliknutím na ikonu Stopky.

6. Popis úkolu – po kliknutí se zobrazí editor pro kompletní detaily k dané položce, včetně načtení fotek z externího zdroje nebo pro odkazy na další potřebné zdroje (weby, uschovna.cz, dropbox, atd…).

7. Upravit – umožní jakkoliv upravit úkol (stejné jako bod 6.).

8. Více – obsahuje funkce pro práci s daným úkolem (Přidat podúkol, Obarvení, atd).

9. Rozbalit / Sbalit – zobrazí / skryje detaily daného úkolu.

10. Ikony pro možnosti okamžité akce (popsáno zleva do prava):

a/ Harmonogram
b/ Odeslat emailem
c/ Fakturace
d/ Přesunout do výkazů

11. Finanční přehled daného úkolu.

12. Podúkol daného zadání, má stejné funkce jako nadřazený prvek.

13. Podúkol daného podúkolu.

14. Další zadání v pořadí.