Harmonogram

Harmonogram je nástroj, který umožní vytvořit, ze zadání, přehlednou časovou osu. Tu můžete využít například jako součást nabídky pro klienta či spolupracovníky. Harmonogram lze jednoduše vytisknout, uložit jako pdf, odeslat jako přílohu emailu nebo uložit pro další úpravy.

Harmonogram

Harmonogram

Jde o grafický nástroj. Všechny položky harmonogramu lze upravovat nebo smazat. Případné změny se v původním zadání neprojeví.

Ve výchozím stavu se v harmonogramu zobrazí všechna zadání, u kterých je nastaven termín. Není brán zřetel na hierarchii zadání. Všechna zadání či jejich podúkoly se řadí s ohledem na jejich termíny.

Můžete vytvářet vlastní harmonogramy z různých zadání. Pokud vytváříte harmonogram ze zadání, které obsahuje podúkoly, budou tyto podúkoly automaticky zahrnuty také do harmonogramu. Více zde.

Výchozí harmonogram

Tačítko Výchozí harmonogram slouží k přepnutí do výchozího režimu, tj. zobrazí se harmonogram, vytvořený ze všech existujících zadání, která mají nastavený termín.

Co znamená dočasný harmonogram?

Každý nově vytvořený harmonogram je pouze dočasný. Znamená to, že při vytvoření dalšího harmonogramu je tento původní dočasný smazán. Pokud chcete harmonogram uchovat, je třeba ho pojmenovat a uložit.

Štítky