Filtry a vyhledávání zadání

Pokud nemáte na stránce Zadání zobrazené filtry, můžete je zobrazit pomocí rozbalovací nabídky Zobrazit na pravé straně lišty s drobečkovou navigací.

Zobrazeni-filtru

Zobrazení filtrů

Filtry ve výchozím stavu nejsou aktivní, až na poslední, který slouží pro řazení položek podle různých kritérií. Jednotlivé části filtru aktivujete jednoduše kliknutím na ně. Aktivní filtr má modrou barvu a v pravém horním rohu tlačítko pro deaktivaci. Jakmile je filtr aktivní, data jsou automaticky filtrována. Stejně tak při změně nastavení filtru jsou data filtrována okamžitě.

filtr-zadani

Filtry zadání

Vyhledávání

První položka filtru je vyhledávání. Lze vyhledávat zadání podle jejich názvu nebo klienta. Kritéria vyhledávacího pole není třeba nijak nastavovat. Filtr Vám automaticky nabídne možnosti všech jeho kritérií.

Filtrování termínů

Další položka filtru slouží pro filtrování termínů. Tento filtr má několik přednastavených možností, případně je možné zadat vámi zvolené období. Nastavení filtru provedete kliknutím na ikonu nastavení (ozubené kolo) ve filtru.

Zobrazení s hierarchií a bez hierarchie

Mějte na paměti, že veškeré filtrování bere zřetel pouze na kořenové prvky zadání, ne na jejich podúkoly. Pro zrušení tohoto chování můžete použít tlačítko filtru Zobrazit bez hierarchie. Všechna zadání včetně jejich podúkolů se potom zobrazí pod sebou v jedné úrovni. Můžete tak zobrazit položky seřazené např. podle jejich termínů, bez zřetele na zadání, ke kterému náleží.

Řazení položek

Poslední položka filtru slouží pro změnu pořadí zobrazených položek. Kritérium řazení lze změnit v nabídce kliknutím na ikonu nastavení. Změnu pořadí pak provedete prostým klikem na tento filtr.