Fakturace

Aplikace CannyApp obsahuje plnohodnotný nástroj pro vystavování faktur a proforem pro plátce i neplátce DPH. Vytvářet nové faktury můžete zcela nezávisle, nebo v návaznosti na zadání nebo výkazy. Lze vytvářet i pravidelné faktury, které potom CannyApp v zadaném intervalu automaticky odesílá na email nebo emaily klienta.

Faktury a proformy jsou samozřejmě provázané. Jakmile označíte proformu jako uhrazenou, je automaticky vystavena faktura. Pokud máte nastavenou možnost Odesílat automaticky nově vygenerované doklady klientovi, bude automaticky odeslána klientovi i s upozorněním, že se jedná o uhrazenou fakturu. Jakmile je proforma uhrazena a je vystavena faktura pro danou platbu, je tato proforma z výpisu odstraněna a dále se v aplikaci neuchovává.

Kromě přímého pořízení dokladů je možné v aplikaci vytvořit faktury nebo proformy z výkazů. Také ze zadání lze předpisy vytvořit prakticky jedním kliknutím. Pokud bude mít fakturovaný výkaz nebo zadání nějaké podúkoly, budete mít možnost zvolit, jestli má být vytvořena z každého podúkolu jedna položka, nebo jestli má být vše sloučeno do jedné položky. Více o vytváření faktur a proforem z výkazů a zadání se dozvíte zde.

Štítky