Vytvoření faktury z výkazu

Každé výkaz i každý jeho podúkol disponuje řadou funkcí a možností, které mají usnadnit evidenci a přehled o Vaší práci. Základní myšlenka CannyApp je jednoduše uzavřít a vyfakturovat z jednoho místa. Z každého výkazu můžete proto velice snadno vytvořit fakturu nebo proformu. Lze při tom zvolit, jestli jde o konečnou fakturaci, která výkaz i uzavře – přesune do archivu, nebo jestli chcete vytvořit pouze dílčí fakturu, která jen do fakturovaného výkazu zaznamená částku, jakou jste na faktuře zadali.

fakturace-vykazu

1. V detailu výkazu klikněte na ikonu Fakturace a vyberte požadované.

2. Vytvořit fakturu a přesunout do archívu – bude vytvořena faktura na hodnotu celého výkazu. Výkaz bude následně uzavřen a přesunut do archívu výkazů. Fakturace proběhne včetně všech podúkolů.

3. Vytvořit dílčí fakturu – bude vytvořena zálohová faktura na daný výkaz. Výši si zvolíte sami. Výkaz zůstane v seznamu výkazů pro další práce. Fakturace se týká pouze daného výkazu. Nezapočítává podúkolů.

4. Vytvořit proformu a přesunout do archivu – bude vytvořena proforma na hodnotu celého výkazu. Výkaz bude následně uzavřen a přesunut do archívu výkazů. Fakturace proběhne včetně všech podúkolů.

5. Vytvořit dílčí proformu – bude vytvořena zálohová faktura na daný výkaz. Výši si zvolíte sami. Výkaz zůstane v seznamu výkazů pro další práce. Fakturace se týká pouze daného výkazu. Nezapočítává podúkolů.

Více se o vytváření faktur z výkazů můžete dočíst zde.