Emaily – nastavení textací

CannyApp umožňuje přednastavit textace pro různé typy emailů, které aplikace odesílá. Nastavení těchto textací provedete na stránce Nastavení > Emaily. Každý typ emailu má samostatný editor. Všechny emaily obsahují předdefinované textace.

K výchozímu nastavení textace emailu se vrátíte tím, že vymažete celý obsah editoru a provedete refresh (znovu načtení) stránky (např. klávesou F5).

Všechny textace slouží pro ruční i automatické zasílání dokumentů. Při ručním odesílání emailu můžete přednastavený text ještě změnit či doplnit.

Textace e-mailů

Podpis v emailu

Tato položka slouží jako podpis emailu. Je použit ve všech odesílaných emailech, i když při jejich vytváření se již v editoru nezobrazuje. Můžete do něj vložit Vaši vizitku, kontakty, odkazy na www a jméno, aby byl podpis připraven i pro automatické odesílání dokumentů.

Email pro zasílání zpráv s novými fakturami

Text emailu pro odeslání faktur, které ještě nebyly proplaceny.

Email pro zaslání zpráv s již uhrazenými fakturami

Text emailu  je použit při odesílání informací o fakturách či proformách, které jsou vedeny jako proplacené.

Při označení proformy jako Uhrazeno dojde k vytvoření faktury, která je označena už jako uhrazena.
Email pro zasílání zpráv s novými proforma fakturami

Text emailu pro odeslání proforma faktury.

Email pro zasílání upomínek pro faktury po splatnosti

Text emailu pro odeslání faktury s upozorněním. Upomínáte buď s běžnou textací emailu pro faktury nebo využijete volbu Odeslat upomínku. CannyApp umožňuje i automatické zasílání upomínek.