Cena a hodinová sazba

Každému zadání lze nastavit fixní cenu, nebo hodinovou sazbu, případně obojí. Nastavení najdete v rozbalovací nabídce Více > Editovat. Pokud je zadána hodinová sazba, máte ještě možnost zvolit, jestli počítat celkovou cenu podle zadaného nebo naměřeného času, popřípadě jestli použijete hodinovou sazbu pouze pro kontrolní výpočet ceny a konečnou cenu ponecháte fixní. Každý podúkol pak lze nastavit samostatně. Celé zadání může tak počítat pro určité podúkoly cenu podle hodinové sazby a pro jiné fixní.