Bezpečnostní politika aplikace

Velmi dobře jsme si vědomi toho, že zabezpečení a dostupnost informací je pro Vaše podnikání životně důležité. Proto jsme aplikaci navrhovali tak, aby za všech okolností chránila data uživatelů.

Zálohování serveru
Bezpečnost a pravidelná záloha zákaznických dat jsou vysokou prioritou. Data i databáze uložené na serverech podléhají pravidelnému zálohování.

Zálohujeme:

 • 1 x denně rozdílově
 • 1 x měsíčně full backup

Zabezpečení & firewall
Bezpečnost serveru je naší další prioritou. Servery zabezpečujeme na úrovni síťové a aplikační. Provozujeme nonstop monitoring.

Zabezpečení síťové komunikace

 • Veškerá komunikace přes síť je šifrována pomoci „silného“ certifikovaného elektronického certifikátu. Používáme jeden z nejprestižnějších SSL certifikátů na trhu. Certifikáty Symantec nachází využití především v bankovním a finančním sektoru a všude tam, kde je kladen důraz na kvalitu a značku. Tímto deklarujeme nejvyšší úroveň kvality služeb a zabezpečení. Dané minimalizuje riziko odposlechnutí síťové komunikace mezi Vaším počítačem a aplikací.
 • Firewally
 • Antivirový software na serveru + každodenní online scan aplikace. Sami si ho můžete ověřit kliknutím na pečeť Symantec v patičce aplikace.

Zabezpečení aplikace a dat

 • Vstup do aplikace je chráněn unikátním uživatelským jménem a heslem.
 • Veškerá citlivá data v systému jsou uložena v šifrované podobě.
 • Komunikace mezi Vaším pc a aplikací je šifrována SSL certifikátem Symantec.
 • Platí přísné interní bezpečnostní předpisy.

Datacentrum
Datacentrum splňuje veškeré technické parametry pro garanci bezproblémového chodu serverů.

 • Zdvojený přívod elektrické energie, systém UPS v režimu N+1, 2 × 1 MW diesel agregát.
 • Bezprašné prostředí bez vlhkosti.
 • Stálé chlazení všech racků zajištěno naddimenzovaným klimatizačním zařízením v režimu N+1.
 • Požární systém.

Co se děje při výpadku elektrické energie?
V případě výpadku primárního přívodu se automaticky spustí dieselgenerátor (diesel).

Síť a konektivita
IP síť má kruhovou topologii, veškeré trasy jsou zálohované v režimu N+1. V případě poruchy jakéhokoliv prvku nebo optické trasy se automaticky přesměruje provoz do 10 sekund na záložní zdroj. Síť je postavena na Cisco prvcích.