Automatické odesílání dokumentů

Aplikace umožňuje nastavit automatické zasílání vytvořených faktur a proforem vždy při jejich vytvoření. Pro aktivaci této funkce přejděte na stránku Nastavení > Fakturace > Možnosti zaškrtněte políčko Odesílat automaticky nově vygenerované doklady klientovi.

Po aktivaci této funkce budou nově vytvořené faktury či proformy automaticky zaslány na email klienta. Podmínkou správné funkčnosti je mít alespoň u jedné Kontaktní osoby zaškrtnutou volbu Zasílat dokumenty. Funkce je nastavena tak, že vždy odešle dokumenty maximálně na 5 emailových adres.

Automatické odesílání dokumentů

Textace automaticky odesílaných emailů se pro každý typ dokladu liší. Můžete ji upravit v záložce Nastavení > Emaily.  Více zde.

U každého klienta můžete mít uložen libovolný počet kontaktních osob. Dokument bude odeslán pouze na prvních 5. Přehled o čase a kontaktech, na které byl dokument odeslán, naleznete v detailu daného dokumentu.