Archiv

Archiv výkazů neslouží k ničemu jinému, než k uchování všech podkladů a záznamů o provedených pracích. Do archivu jsou přesunuty všechny prvky, na které je vystavena „celková“ faktura nebo proforma, případně sem můžete přesunout libovolné výkazy i zadání bez předchozí fakturace.

Výkazy v archivu dál nelze editovat. Lze je pouze přesunout do koše, odeslat emailem, nebo obnovit – přesunout zpět mezi výkazy.

Pro zobrazení archivu klikněte na stránce Výkazy na filtr Archiv výkazů.

Archiv výkazů