Výkazy

Nástroj Výkazy slouží pro evidenci provedených prací (zadání), které ale zatím nejsou uzavřené a vyfakturované. Stránka výkazů je velice podobná stránce Zadání, jsou zde ale drobné odlišnosti.

Výkazy na rozdíl od zadání nedisponují měřením času a naměřený čas s hodinovou sazbou jsou zde už pouze údaje ke čtení. Ve výkazech se již počítá s hotovou cenou, kterou pochopitelně můžete upravovat.

Stejně tak nedisponují výkazy nástrojem pro vytvoření harmonogramu a ani se zde nelze přepnout do zobrazení bez hierarchie.

Pokud používáte hierarchii ve svých zadáních a jednotlivé ukončené podúkoly přesouváte do výkazů, vytvoří se ve výkazech i neaktivní „placeholdery“ jejich rodičů, které zatím nejsou v zadáních uzavřeny. Tyto neaktivní prvky nelze editovat, slouží pouze pro znázornění hierarchie celého zadání. Aktivní se stanou až ve chvíli, kdy tyto rodičovské prvky uzavřete v zadáních.

Ve výkazech také můžete vidět archivované podúkoly, pokud jsou součástí neuzavřeného výkazu. Tyto prvky jsou na pravé straně záhlaví označeny červeným nápisem „Archiv“ a nelze je editovat. Více se o nich dozvíte v kapitole Archiv.

jak-pouzivat-stranku-vykazy-cannyapp

1. Vyhledávání - vyhledává zadané slovo či slovní spojení v názvech úkolů nebo ve jménech klienta. Filtr můžete kombinovat s ostatními filtry.

2. Filtr dle období - po aktivaci Vám bude zobrazovat úkoly, které mají termín ve zvoleném období. Můžete je měnit kliknutím na ikonu ozubeného kolečka.

3. Archív výkazů - aktivací dojde k zobrazení všech výkazů, které jste už vyfakturovali nebo uzavřeli.

4. Filtr řazení - po kliknutí na ozubené kolečko můžete zvolit způsob řazení. Dle šipky určíte filtr vzestupně nebo sestupně.

5. Vypnout - kliknutím dojde k deaktivaci filtru.

6. Akce - určeno pro provádění hromadných akcí, více zde.

7. Nový výkaz - vytvoří nový výkaz.

8. Checkbox slouží pro označení vybraného výkazu pro následné využití funkcí v záložce Akce.

9.  Rozbalit / Sbalit hromadně detaily výkazů.

10. Zobrazena finanční bilance daného výkazu.

11. Zobrazena finanční bilance daného výkazu včetně všech podvýkazů.

12. Obsahová část detailu daného výkazu.